Grafika és Kép tömörítés

Grafika: A számítógépek világában a képeket kettes számrendszerbeli kódok formájában tároljuk. A képmegjelenítő programok ezeket a kódokat át tudják alakítani (a monitoron megjelenő) képekké. A kódolás pedig több fajta lehet, amit a képfájl kiterjesztéséből, típusából is láthatunk. Néhány példa: : BMP: bitmap ez a legáltalánosabb a windows által is használt formátum : JPEG: ez is […]
2015. november 22. | Filed under Informatika érettségi tételek
Tags:

Jellemezze a poliszacharidok szerkezetét, biológiai jelentőségét!

Biológiai szempontból két nagyobb csoportba sorolhatók. Egy részük tartalék szénhidrát a sejtekben, másik részük szilárdító vázanyagként a sejtfalak alkotórésze. Tartalékszénhidrát a keményítő, zöldnövények fotoszintézise során képződik. A sejtekben szemcsék alakjában raktározódik. Több száz a glükóz molekulából épül fel. Az a helyzetű gl. kötés térbeli elhelyezkedése miatt a lánc meghajlik, spirális formájú lesz. Az amilopektinben viszont […]
2015. november 21. | Filed under Biológia érettségi tételek
Tags:

Széchenyi és Kossuth programja a haza és haladás kérdésében!

Széchenyi István elképzelései –          Széchenyi István (1791-1860) –          arisztokrata származás –          apja (Széchenyi Ferenc) a Nemzeti Múzeum alapítója –          anyja Festetich György nővére, Julianna – keszthelyi kastély –          részt vesz a lipcsei csatában, sokat utazik –          Angliában döbben rá Magyarország elmaradottságára –          reformelképzelései származását tükrözik –          Béccsel egyetértésben kell végrehajtani a reformokat –          el kell […]
Széchenyi és Kossuth programja a haza és haladás kérdésében! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 21. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

A csillagok életciklusai

Az Univerzumban található csillagok különböző fejlődési állapotban vannak. Némelyik nemrég keletkezett és tömegéhez képest sokkal erősebben sugároz mint a mi Napunk. Vannak viszont olyanok, amelyek messze előre jutottak a fejlődésben. A csillagok fejlődését több hipotézis próbálja leírni. Az alábbiakban az egyik legismertebbet mutatjuk be. Valamennyi csillagról feltételezhetjük, hogy az Ősrobbanás után galaktikus ködökből fejlődött ki, […]
A csillagok életciklusai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 20. | Filed under Földrajz érettségi tételek

Mi a szerepe szájüregnek a táplálkozásban?

A szájüregbe került táplálékot a fogak harapással, rágással felaprítják. Az izmos nyelv mozgása ezt összekeveri nyállal, és falattá formálja. A nyálat 3 pár nyálmirigy termeli. A nyál tartalmaz vízben oldott ionokat és fehérjéket. Pl.: amiláz nevű enzim, ez megkezdi a szájüregben a keményítő bontását. A felaprított és nyállal elkevert táplálékot a felemelkedő nyelv a garat […]
Mi a szerepe szájüregnek a táplálkozásban? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 20. | Filed under Biológia érettségi tételek
Tags:

Biblia

BIBLIA Az elnevezés görög eredetű, jelentése: könyvek, iratok. Ismerete hozzátartozik az általános műveltséghez. A Biblia mindenféle irodalmi műfaj kezdeti formáira mintát nyújt. (elbeszélés, példázat, párbeszédes jelenet, himnusz, jövendölés, szerelmi dal)  Fő részei:  Ószövetség  Újszövetség Ószövetség: – Kr.e. 12-2. században keletkezett szövegek gyűjteménye – Nyelve: klasszikus héber vannak arámi nyelven íródott művek is […]
Biblia bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 19. | Filed under Irodalom érettségi tételek
Tags:

Types of Banks

Central banking The Bank of England as the country’s central bank plays the major role in controlling the British monetary system and it is at the hub of most banking activity. The Bank of England is controlled by a court of directors appointed by the state. This court consists of a governor, a deputy governor […]
Types of Banks bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 19. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Globalisation

What is globalisation? GLOBALISATION is the term used to describe the growing integration of the world’s economy. It is suggested that as globalisation takes place, national economies are becoming integrated into a single ‘global economy’ with similar characteristics. There are interrelationships throughout the world between related businesses, between competitors and between businesses and consumers. Decisions […]
Globalisation bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 18. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

A munkavállalók kötelességei a balesetek megelőzésében

védőeszközök használata ismeretek elsajátítása fegyelem A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát, a vonatkozó szabályokat be kell tartania: a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonsági állapotáról meg kell győződnie, azt megfelelően használni és karbantartani. Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni. A munkaterületen fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani. A munkája biztonságos végzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani. A részére […]
A munkavállalók kötelességei a balesetek megelőzésében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 18. | Filed under Munkavédelem érettségi tételek
Tags:

A magyarság eredete, őstörténete és a honfoglalás

4. A magyarság eredete, őstörténete és a honfoglalás -az őstörténet kutatásnak 3 alappillére van:nyelvészet,régészet és az írott források -származáselmélet eredetmítoszok(Biblia), és tudományos koncepciók alapján 1. A vándorló magyarság képe a korabeli (arab és bizánci) forrásokban -ÍROTT FORRÁSOK  – arab Dzsajháni:földrajztudós,920 körül:muszlim kereskedők beszámolója alapján ír:Az utak és birodalmak könyve, a könyv elveszett,csak átiratokból ismerjük […]
A magyarság eredete, őstörténete és a honfoglalás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 17. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Ady szerelmi lírája és háborúellenessége

A futó és felszínes szerelmi kalandok után Nagyváradon lépett be életébe „az asszony”, az igazi szerelem, s ez fordulópontot jelentett költői pályafutásában is. Egy kivételes intelligenciájú, széles érdeklődési körű, az irodalom iránt fogékony, Párizsban élő magyar asszony, Diósy Ödönné Brüll Adél a Nagyváradi Napló hozzá eljutott számaiban felfigyelt Ady gyakori cikkeire és ritkán megjelenő verseire. […]
Ady szerelmi lírája és háborúellenessége bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 17. | Filed under Irodalom érettségi tételek
Tags:

The European Union

The European Union, then known as the European Economic Community, was set up in 1958. The six member countries (West Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg) committed themselves, in the Treaty of Rome, to establishing a Common Market. By the late 1990s the EU consisted of 15 countries. They included the original six […]
The European Union bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 16. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Korai egyháztörténet

I. A kereszténység államvallássá válása Évszámok Üldözés megkezdődése                                                                    303 (1) Kötelező áldozat a császár képmásának                                             304 (1) Diocletianus lemond, Galerius                                                            305 (1) Részleges türelmi rendelet, Galerius halála                                          311 (1) Konstantin ”megtérése” Róma ostromakor                                          312 (2) I. Nagy Konstantin & Licinius társcsászárok – szabad vallásgyakorlat  313 (1) Orange-i zsinat                                                                                  314 (2) Afrikai püspökök zsinata – Árius […]
Korai egyháztörténet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 16. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Unemployment

Unemployment is concerned with people being out of work. The maintenance of full employment is a central policy aim of governments, but it has been accepted that there is some level of unemployment below which it is not possible to go without the return of inflationary pressure. Any attempt to control the level of employment […]
Unemployment bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 15. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Stock Exchanges around the world

The London Stock Exchange The London Stock Exchange provides a range of services for companies and investors: Company Services – the London Stock Exchange provides a number of markets which allow companies large and small to raise capital, and a range of services to increase the profile of the companies on our markets. Trading Services […]
Stock Exchanges around the world bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 15. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:
\